Basicstufff - Privacy
เพิ่มเพื่อน
รถเข็นสินค้าของคุณว่างเปล่า

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้มา การใช้/ประมวลผล และการเก็บรักษา ข้อมูลของผู้ใช้บริการ Basicstufff เท่านั้น  

Basicstufff ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อผู้ใช้บริการ Basicstufff ในฐานะเจ้าของข้อมูล (“ผู้ใช้บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่ Basicstufff เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการ Basicstufff

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับ Basicstufff  การใช้เว็บไซต์ Basicstufff หรือลงทะเบียนใช้บริการของเรา โดยผู้ใช้บริการจะต้องให้ความยินยอม ให้ Basicstufff รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการประการใด โปรดติดต่อโดยส่งอีเมลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลที่ Basicstufff รวบรวม
แหล่งข้อมูล
เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ใช้บริการ จากผู้ใช้บริการโดยตรงเท่านั้น โดยเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลจาก:

 • เว็บไซต์ Basicstufff : www.basicstufff.com
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ) 

ประเภทของข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ชื่อ (ไม่บังคับ)
 • นามสกุล (ไม่บังคับ)
 • รูปภาพโปรไฟล์ (ไม่บังคับ)
 • ที่อยู่อีเมล
 • ที่อยู่จริง
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการโพสข้อมูลธุรกิจ สินค้าหรือบริการ 
 • คุกกี้
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address) 
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • เนื้อหาหรือข้อมูลในเครื่องมือส่งข้อความที่มีอยู่บน basicstufff
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้:
 • ในขณะที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเป็นสมาชิก basicstufff หรือปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิก
 • การลงทะเบียนสมาชิก basicstufff เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่ผู้ใช้บริการได้ให้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเท่านั้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้าหรือบริการ รายละเอียด คำบรรยายสินค้าหรือบริการ รูปภาพ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ในการโพสข้อมูลธุรกิจ 
 • ข้อความที่ส่งกันระหว่างผู้ใช้บริการที่ปรากฏในกล่องข้อความของสมาชิก basicstufff (ถ้ามี)

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ดังต่อไปนี้:
 • เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ basicstufff เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงเบราว์เซอร์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่ชี้เฉพาะถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ basicstufff
 
ลิงค์ของบุคคลที่สาม
 • เว็บไซต์ basicstufff อาจมีลิงก์ของเว็บไซต์อื่น ๆ (“บุคคลที่สาม”) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างละเอียดก่อน การนำเสนอลิงก์ของบุคคลที่สามนั้น มีไว้เพื่อความสะดวกที่ผู้ใช้บริการของเราสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อบางอย่าง โดยบุคคลที่สามนั้นไม่ได้ให้หรือแชร์ข้อมูลใด ๆ กับเรา ดังนั้นเราไม่มีความรับผิดชอบต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมอย่างไร
เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณด้วยความยินยอมตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราจะใช้และเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล วิเคราะห์และปรับปรุง basicstufff 
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เราใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายเพื่อการป้องกันที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ 
 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจของเราให้แก่คุณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ของ basicstufff และการสื่อสารทางการตลาด
 

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายหรือ คำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเราหรือตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายของประเทศไทย หลังจากเมื่อมีการปิดหรือลบบัญชีสมาชิก เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว เราจะลบหรือลบข้อมูลนั้นออกจากฐานข้อมูลของเรา  ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณที่จะขอลบหรือทำลายข้อมูลของคุณจากฐานข้อมูลของเราได้ โดยทำคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเราที่

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

การปรับปรุงและแก้ไขนโยบายนี้
basicstufff ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา 
โดยการที่ผู้ใช้บริการ ได้เข้าใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ basicstufff ต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายนี้ ถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขนี้ทั้งหมดแล้ว