The simple things in life

รวมเรื่องราวดีๆ สิ่งที่เรียบง่ายในชีวิต ที่คุณอาจมองข้ามไป.

Home
เรื่องบ้านๆ
บ้านคือวิมานของเรา เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ "บ้าน"
Read More
 
Cook
กินเพื่ออยู่
เคล็ดลับก้นครัว เมนูอาหารแบบบ้านๆ ทำเอง กินเอง
Read More
 
DIY
ทำเองก็ได้...
งานอดิเรก DIY ทำโน่น ทำนี่ ทำใช้ ทำเอง ทำได้ที่บ้านของเรา
Read More
 
 

สองไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม
สองไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม
คือการทำ เกษตรภายใต้สโลแกน “ทำเกษตรแบบไทย ใช้ชีวิต ในแบบญี่ปุ่น บริหารจัดการฟาร์มแบบฝรั่ง คุณคำพันธ์ แก้วมา อดีตวิศวกรที่ผันตัว มาเป็นเกษตรกร โดยมีเป้าหมายอยากสร้างรายได้ วันละ 1,000 บาท ในพื้นที่ 2 ไร่ จากการเริ่มต้น หาพื้นที่เพื่อทำเกษตรเพียงอย่างเดียวจนปัจจุบัน เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่มีฟาร์มคาเฟ่และ ฟาร์มสเตย์อยู่ ในพื้นที่เดียวกัน
แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้วยแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ทำเกษตรในพื้นที่ขนาด เล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีคนเมืองเป็นจำนวนมากที่หันหลังให้กับ ระบบทุนนิยมแล้วมาทำการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเอง แต่จะมีกี่คนที่ประสบความสำเร็จ เพราะ การลงมือปฏิบัติจริงนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่าง อีกทั้งประสบกับปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ มากมาย ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการ เพื่อลด ความเสี่ยงปิดจุดอ่อนของปัญหาซึ่งหัวใจสำคัญในการทำการเกษตรอินทรีย์ก็คือ ทุน เวลา ระยะทาง และการตลาด ซึ่งระหว่างทำการเกษตรนั้น จะมี ค่าใช้จ่ายหากไม่หารายได้กลับมาจะทำให้เกษตรกรรู้สึกท้อ และล้มเลิกความตั้งใจซึ่งล้มเลิก มาหลายคนแล้ว คุณคำพันธ์ แก้วมา กล่าวว่า “ต้อง เอาเกษตรวิถีชีวิต และเกษตรธุรกิจมาอยู่ด้วยกัน โดยต้องไม่มองว่าเกษตรธุรกิจคือความไม่พอเพียง เพราะความพอเพียงของแต่ละคนนั้นมีความ แตกต่างกัน”
การทำเกษตรแบบ สองไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม
การทำธุรกิจนั้น หลายคนส่วนใหญ่อาจ นึกถึงกำไรก่อน แต่ความเสี่ยงคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อมีความเสี่ยงต่ำ จะทำให่ได้กำไรมากขึ้น ทำสิ่ง ที่ตนทำได้ ใช้แรงงานของตนเองเป็นหลัก และต้อง มีเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อได้พื้นที่ทำการเกษตรแล้ว สิ่งแรกที่ต้องคิดคือการสร้าง “แบรนด์” ทำ อย่างไรก็ได้ให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าที่วางขายอยู่นั้น มาจากฟาร์มของเรา คนส่วนใหญ่มักตั้งชื่อตัวเอง เป็นชื่อแบรนด์ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ยาก และ ไม่สื่อถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของฟาร์ม ดังนั้นจึง ควรตั้งชื่อฟาร์มตามอัตลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็น ตัวตนของเจ้าของฟาร์ม

เกษตรกรส่วนใหญ่มักให้ลูกหลานเรียน สูง ๆ ทำงานดี ๆ เป็นเจ้าคนนายคน เพื่อหลีกหนี จากการทำเกษตรทำให้ภาพลักษณ์ของอาชีพ เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนเหนื่อยยาก เนื่องจาก การทำเกษตรแบบเดิม ๆ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไม่มี การเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถกำหนดราคาเอง ได้ มีต้นทุนสูง ทำให้ขาดทุนและเป็นหนี้สิน ใน ความเป็นจริงแล้วการทำเกษตร จะต้องเรียนรู้ อยู่ตลอดเวลา เรียนรู้โอกาส หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเมื่อโอกาสมาถึง ต้องรีบคว้าไว้ไม่ให้ หลุดมือไป

สองไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์มตั้งอยู่ที่บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักใน ทุกวันนี้ เริ่มจากการทำฟาร์ม และเมื่อมีผู้ที่สนใจ เข้ามาเรียนรู้ที่ฟาร์ม จึงเป็นโอกาสในการทำตลาด เป็นของตนเอง เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้โดย สร้างเป็นคาเฟ่ สำหรับขายและโชว์สินค้า และสร้าง ฟาร์มสเตย์ เป็นสถานที่ทำกิจกรรมเรียนรู้ นอกจากการทำคาเฟ่แล้วจะต้องดึงดูด ผู้เข้ามาชมฟาร์มด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ของสินค้าเพื่อ เพิ่มมูลค่าของผลผลิต เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ โดยทั่วไปเกษตรกรที่ใช้หัวอาหารเลี้ยงไก่นั้น แทบ จะไม่ได้กำไรเลยเพราะอาหารมีราคาแพง ยิ่งเลี้ยง มากต้นทุนก็ยิ่งสูง ทำอย่างไรให้ไข่ไก่ของเราไม่ เหมือนคนอื่น ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงจำนวนมาก แต่ ต้องมีการสร้างเรื่องราวของแบรนด์ให้น่าสนใจ ทำ ให้อยากลอง อยากชิม และทำให้เราสามารถ กำหนดราคาสินค้าเองได้ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รายได้จากการขายสินค้าหรือผลผลิตในช่วงแรก อาจจะยังไม่มากนัก แต่ให้ตั้งเป้าหมายการสร้าง รายได้ในแต่ละวัน แล้วค่อย ๆ เพิ่มทีละน้อย หาก ไม่มีรายได้จะทำให้ไม่มีกำลังใจในการทำเกษตร ซึ่งจะเห็นได้จากผู้ที่ทำเกษตรและไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ล้มเลิกไปเป็นจำนวนมาก
ช่องทางการสร้างรายได้

การสร้างรายได้ไม่ได้มีแต่เฉพาะขาย ผลผลิตจากการปลูกพืชผักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถสร้างรายได้จากส่วนอื่นๆ เพื่อลด ความเสี่ยง สองไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์มมีการสร้างรายได้ จาก 3 ช่องทางด้วยกันคือ

รายได้จากฟาร์มคาเฟ่ (ออร์แกนิกช๊อป)
เมื่อทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วนำมาโชว์ ภายในคาเฟ่ เป็นการปิดช่องโหวทางการตลาด เพราะมีตลาดเป็นของตนเอง การแปรรูปผลผลิต ที่ดีที่สุดคือผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับอาหาร สามารถตั้งราคาเองได้ไม่มีผลผลิตค้างสต๊อก การทำเกษตรยังเป็นอาชีพที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด สูงมาก เช่นที่ฟาร์มปลูกผักหวาน เมื่อขายดีขึ้น จะ เริ่มมีคนปลูกตาม ส่วนแบ่งทางการตลาดก็จะ กระจายกันไป แต่จะทำอย่างไรให้คนสนใจซื้อ เฉพาะที่ฟาร์มของเรา ดังนั้น คาเฟ่หรือหน้าร้าน จึงมีความสำคัญมาก และเมื่อลูกค้าติดใจก็จะ กลับมาซื้อผักของเราอีก รายได้ส่วนนี้จะได้รับ ทุกวัน การทำคาเฟ่เป็นธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุม จำนวนลูกค้าได้จากสภาพดินฟ้าอากาศ แต่ที่ฟาร์ม ยังอยู่ได้เพราะเป็นการทำเกษตรแบบคาเฟ่
2. รายได้จากฟาร์มสเตย์
ฟาร์มสเตย์ แตกต่างจากโฮมสเตย์ตรงจุดขาย โฮมสเตย์มีจุด ขายคือวิถีชีวิตในชุมชน คนที่ไปพักต้องการที่จะ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น แต่ฟาร์มสเตย์จะ ขายกิจกรรมภายในฟาร์ม ดังนั้นจึงต้องมีกิจกรรม ในฟาร์ม เช่น การดำนา ปลูกข้าว ขี่ควาย เป็นต้น คนที่เขามาพักส่วนใหญ่สนใจการทำกิจกรรม ภายในฟาร์มมากกว่าการมานอนพักผ่อน ต้องมี การแบ่งพื้นที่ระหว่างฟาร์มสเตย์กับคาเฟ่ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้รบกวนผู้เข้าพัก ซึ่งเหมาะกับฟาร์มสเตย์ ที่อยู่ใกล่กรุงเทพฯ ส่วนฟาร์มที่อยู่ไกล ๆ สามารถ ทำฟาร์มสเตย์ร่วมกับเคเฟ่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่ที่ เดินทางไปมักจะไปพักผ่อนอยู่แล้ว การทำฟาร์ม ทั้ง 2 รูปแบบอยู่ร่วมกันจะค่อนข้างเหนื่อย เพราะ ต้องดูแลแขกที่คาเฟ่ตอนเช้า และดูแลแขกที่เข้า พักตอนค่ำ ฟาร์มบางแห่งจึงเลือกเพียงอย่างใด อย่างหนึ่ง ลักษณะของฟาร์มสเตย์ตามกฎหมาย นั้นไม่ควรมีห้องพักเกิน 5 ห้อง หากเกินจำนวนที่ กำหนดจะต้องจดทะเบียนเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ท ซึ่งต้องผ่านการตรวจจากสาธารณะสุข ระบบการ บำบัดน้ำเสีย เป็นต้น เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก เราจึงสร้างเพียง 5 ห้อง เป็นธุรกิจฟาร์มสเตย์ 4 ที่สามารถควบคุมได้ด้วยการจองที่พักล่วงหน้าและ มีค่ามัดจำ
3. รายได้จากการเปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรม
เมื่อประสบความสำเร็จจากการทำฟาร์ม จะมี ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ จึงเปิดให้ผู้ที่สนใจ กลุ่ม นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษา เป็นการสร้างรายได้ทั้งจากการเป็นวิทยากร เป็น อีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ ผู้ที่มีความสามารถด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นำ

จะเห็นได้ว่าการทำเกษตร แม้จะมีพื้นที่ไม่ มากนักแต่ก็สามารถทำอะไรได้มากมายให้เกิด รายได้ ซึ่งกว่าจะประสบความสำเร็จต้องผ่านการ เรียนรู้การสั่งสมประสบการณ์ การพัฒนาแนวคิด และประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ ให้เป็นประโยชน์และ สร้างโอกาสให้กับตนเอง

บรรยายในงานนิทรรศการหมุนเวียน “ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร” วันที่ 11 ตุลาคม 2563 โดย อาจารย์คำพันธ์ แก้วมา

ที่มา : https://www.wisdomking.or.th/th/media-article

ภาพประกอบจาก เพจ "สองไร่ สโลว์ไลฟ์ ฟาร์ม" https://www.facebook.com/2rai.slowlife

เรื่องเล่า "ความพอเพียง"

  • สองไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม

    เกษตร “สองไร่สโลว์ไลฟ์” ฟาร์ม

    สองไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม คือการทำ เกษตรภายใต้สโลแกน “ทำเกษตรแบบไทย ใช้ชีวิต ในแบบญี่ปุ่น บริหารจัดการฟาร์มแบบฝรั่ง คุณคำพันธ์ แก้วมา อดีตวิศวกรที่ผันตัว Read More
  • 1